Isključuje li vjera ljudska prava

Početna stranica » Jesmo li znali? » Još i danas crkveni poglavari sjede na počasnim mjestima, kako na svečanim gozbama tako i u svojim crkvama, dopuštajući sebi da ih njihovi vjernici oslovljavaju počasnim titulama. I u današnje vrijeme [1989.] oni još uvijek odaju počast jednom čovjeku titulom „Sveti Otac“ premda sam Ja, kao Isus iz Nazareta, naučavao da postoji samo jedan Sveti Otac: to je Otac na Nebu, Bog Otac Majka svih bića i ljudi. Oni štuju i svoje „svece“ premda sam naučavao da „sveci“ ne postoje, već jedino blažena bića koja žive u Bogu.

Još i danas crkveni poglavari sjede na počasnim mjestima, kako na svečanim gozbama tako i u svojim crkvama, dopuštajući sebi da ih njihovi vjernici oslovljavaju počasnim titulama. I u današnje vrijeme [1989.] oni još uvijek odaju počast jednom čovjeku titulom „Sveti Otac“ premda sam Ja, kao Isus iz Nazareta, naučavao da postoji samo jedan Sveti Otac: to je Otac na Nebu, Bog Otac Majka svih bića i ljudi. Oni štuju i svoje „svece“ premda sam naučavao da „sveci“ ne postoje, već jedino blažena bića koja žive u Bogu.

Isus Krist, preko proročice za današnje vrijeme Gabrijele objašnjava i pojašnjava tekstove Biblije. Prvo je naveden tekst iz Biblije potom slijedi objašnjenje.

Tekst iz knjige “Ovo je moja riječ” Evanđelje Isusovo – Kristova objava koju svijet ne poznaje. Krist u knjizi naglašava – tko želi vjerovati, neka vjeruje – tko ne želi neka ostavi!

Priredila: Ana Jurić

Isus osuđuje pismoznance i farizeje kao licemjere
Zloupotreba Kristova imena u nekršćanske svrhe – „Sveci“ ne postoje – Grabežljivi vukovi u janjećoj koži – Antikrist – Krist pobjeđuje (1-18)

images-36Fotos: rom.on.ca

1. Zatim je Isus govorio narodu i Svojim učenicima: „Pismoznanci i farizeji sjede na Mojsijevoj stolici. Dakle, sve što vam oni zapovjede da biste trebali poštovati, poštujte to i činite. No ne činite to prema njihovim djelima; jer oni govore, ali ne čine. Oni sami vežu teška i nepodnošljiva bremena i stavljaju ih ljudima na pleća; ali ih sami neće pokrenuti ni jednim jedinim prstom.


2. Sva svoja djela oni čine samo zato da bi ih ljudi vidjeli. Oni se šepure svojim molitvenim remenjem i povećavaju ukrasne rubove svoje odjeće. Oni vole počasno mjesto na gozbama i prednje sjedalo u sinagogama. Sviđa im se da ih pozdravljaju na trgu i da ih ljudi nazivaju rabi, rabi.
3. No vi ne dopuštajte da vas zovu rabi. Jer jedan je vaš rabi, Krist. A svi ste vi braća. I nikoga na Zemlji ne zovite Ocem, jer su na Zemlji očevi samo po tijelu, no Jedan je na Nebu koji je vaš Otac, koji ima Duha istine, kojeg svijet ne može primiti.
4. Ne dopustite da vas nazivaju učiteljima jer Jedan je vaš Učitelj, Krist. Dapače, najveći među vama trebaju biti vaše sluge. Jer tko se sam uzvisuje, bit će ponižen. A oni koji su u sebi ponizni, bit će uzvišeni.
5. Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri jedni! Jer pred ljudima zatvarate vrata kraljevstva nebeskog. Vi ne ulazite u njega niti dopuštate da uđu oni koji bi htjeli.
6. Jao vama, pismoznanci i farizeji! Vi koji proždirete kuće udovica i govorite duge molitve privida radi! Stoga ćete utoliko više biti prokleti.
7. Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri jedni! Vi koji proputujete more i kopno da pridobijete jednog pristašu Židova; a kad to postane učinite ga sinom paklenim dvaput gorim od sebe!
8. Jao vama, slijepe vođe, koji kažete: ‘Tko se zaklinje hramom, to nije ništa, ali tko se zaklinje hramskim zlatom, taj je kriv.’ Luđaci i slijepci! Što je veće, zlato ili hram koji zlato posvećuje?
9. I opet: ‘Tko se zaklinje oltarom, to nije ništa. Tko se međutim zaklinje žrtvom na njemu, taj je kriv.’ Luđaci i slijepci! Što je veće? Žrtva ili oltar koji žrtvu posvećuje?
10. Stoga, tko se zaklinje oltarom, zaklinje se njime i svime što je na njemu. A tko se zaklinje hramom, zaklinje se njime i onim koji u njemu prebiva. A tko se zaklinje Nebom, zaklinje se Božjim prijestoljem i Jednim koji na njemu sjedi.
11. Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri jedni! Vi koji dajete desetinu od metvice, komorača i kima, a zanemarujete najvažnije u zakonu, naime pravednost, milosrđe i vjeru! Ovo zadnje bi se trebalo činiti, a ono prvo ne propustiti. Slijepe vođe! Vi cijedite komarce, a deve gutate!
12. Jao vama pismoznanci i farizeji, licemjeri jedni! Vi koji čistite vanjsku stranu čaša i zdjela dok su unutra pune ucjene i razvrata! Slijepi farizeju, najprije očisti nutrinu čaša i zdjela da bi im i vanjština bila čista!
13. Jao vama pismoznanci i farizeji, licemjeri jedni! Vi sličite okrečenim grobovima koji izvana lijepo izgledaju, a unutra su puni mrtvačkih kostiju i svake truleži. Tako se i vi izvana činite ljudima pošteni, ali ste unutra puni licemjerja i prijetvornosti.
14. Jao vama pismoznanci i farizeji, koji prorocima gradite nadgrobne spomenike i pravednicima ukrašavate grobove i govorite: ‘Da smo živjeli u dane naših otaca, ne bismo s njima bili skrivili krv proroka!’
15. Tako svjedočite o sebi samima da postupate kao sinovi onih koji su ubijali proroke. Tako i vi ispunjavate mjeru svojih otaca!
16. Stoga sveta mudrost kaže: Evo, šaljem vam proroke, mudrace i pismoznance od kojih ćete jedne pobiti i razapeti, a druge bičevati u svojim sinagogama i progoniti ih iz grada u grad. Neka na vas padne sva nedužna krv što je prolivena na Zemlji, od krvi pravednoga Abela sve do krvi Zaharije, sina Bahrahijina, kojega ubiste među hramom i oltarom. Zaista, kažem vam, sve će to pasti na ovaj naraštaj.
17. Jeruzaleme, Jeruzaleme, što ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani: Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali vi ne htjedoste!
18. Evo, kuća vaša bit će vam prepuštena – pusta! Jer vam kažem: Od sada Me nećete vidjeti dok ne reknete: svet, svet, svet! Slava onome koji dolazi u ime Jednoga, Pravednoga!“ (Pogl. 60, 1-18)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam
i produbljujem riječ:

Ono što sam Ja kao Isus iz Nazareta govorio farizejima i pismoznancima i njihovim pristalicama, to vrijedi još i danas [1989.]: Onako kako su Mene, Krista, u Isusu iz Nazareta optuživali za sotonsko, kao što su Mene proganjali i ismijavali, tako će i prema Mojima u današnjem vremenu [1989.] postupati teolozi, tobožnji poznavatelji Biblije i njihove pristalice. Današnji pismoznanci i farizeji ponovno su mnogi crkveni i djelomično svjetovni poglavari. Budući da oni svoje dogme i crkvene zakone smatraju osnovom da netko bude kršćanin, oni ne razumiju što znači pravo kršćanstvo.
Mnogi predstavnici crkvenih i svjetovnih poglavara bave se politikom te upotrebljavaju riječ „kršćanski“ u nekršćanske svrhe. Oni iskorištavaju Moje ime da bi iskazali čast svojem imenu. Oni govore narodu o evanđelju ljubavi, a malo njih po njemu živi. Oni donose neke zakone koji su suprotni božanskom zakonu i tako gaze najsvetije, zakon ljubavi i života. Oni dopuštaju ubijanje životinja. Jedu meso u velikim količinama i piju žestoka pića. Mnogi od njih su suodgovorni za oskvrnuće, iskorištavanje i trovanje Zemlje, a mnogi koji sebe nazivaju kršćanima, naoružavaju se za rat.
Takozvani kršćani, koji su slijepo odani svojim poglavarima školuju se za uporabu oružja u ratne svrhe da bi onda kad odjekne ratni zov, ubijali ljude. Slijepi za vječnu istinu, postupaju poput robova i čine ono što im je naređeno. Omamljeni i opijeni svojim niskim ja, mnogi oskvrnjuju velikoga zemaljskog čovjeka, Zemlju, zadirući u njezine zakonite tijekove. Na taj način oni ometaju i razaraju magnetska polja Zemlje i Zemljinu atmosferu. Sve su to sotonski ispadi – nisko ja ljudi koji sebe smatraju kršćanima.
Još i danas crkveni poglavari sjede na počasnim mjestima, kako na svečanim gozbama tako i u svojim crkvama, dopuštajući sebi da ih njihovi vjernici oslovljavaju počasnim titulama. I u današnje vrijeme [1989.] oni još uvijek odaju počast jednom čovjeku titulom „Sveti Otac“ premda sam Ja, kao Isus iz Nazareta, naučavao da postoji samo jedan Sveti Otac: to je Otac na Nebu, Bog Otac Majka svih bića i ljudi. Oni štuju i svoje „svece“ premda sam naučavao da „sveci“ ne postoje, već jedino blažena bića koja žive u Bogu.
Na Zemlji postoji tjelesni otac, muški spol kao stvaralački princip. Muškarac, koji začinje dijete, daje sjeme za zemaljsko tijelo duše koja se utjelovljuje. On se tada naziva tjelesnim ocem – onako kako se ženski spol, koji prima sjeme muškarca za nastajući tjelesni omotač koji pod srcem nosi i rađa, naziva tjelesnom majkom.
Zemlja je mjesto otplaćivanja za duše u zemaljskom tijelu. Sada su mnogi od tih nekadašnjih licemjera ponovno u tjelesnom omotaču kako bi nastavili svoje intrige protiv Mene, Krista, pri čemu opet progone one ljude koji se trude da istina bude objavljena. Još i danas vrijede Moje riječi: kako su Mene progonili, tako će i vas progoniti.
Tjerane častohlepljem, moći i taštom zabludom, te se duše uvijek iznova vraćaju u zemaljsko tijelo kako bi iznova započele tamo gdje su stale kad ih je sustigla zemaljska smrt. To će se nastaviti tako dugo dok utjelovljenja za tako niske duše budu moguća – ili dok se u još postojećem razdoblju utjelovljenja te častohlepne i moći gladne duše ne pokore kako bi postale najmanje među svojom braćom i sestrama. Jer tko samog sebe uzvisuje mora preko „poniženja“ doći do spoznaje.
U mnogim slučajevima to su dakle uvijek ponovno oni isti licemjeri kao i u Moje vrijeme, kad sam kao Krist u Isusu hodao Zemljom. Stalno se događaju ista i slična zlodjela – primjereno mijeni vremena – doduše s drugim argumentima i metodama. Svrha je međutim uvijek ista: Ukloniti sve one koji nastoje da se vječna istina objavljuje i koji ostvaruju pravi kršćanski život.

Spoznajte: najveća opasnost demonima su oni koji ostvaruju istinsko kršćanstvo. Stoga se sotona osjetila zamaskirao plaštem „kršćanski“ kako bi izazvao veliku pometnju tako da svatko ne može odmah prepoznati što je uistinu kršćanski. Jer pravi kršćanski život je život po Božjim zakonima, koje sam Ja kao Isus iz Nazareta naučavao i po njima živio.
Slično kao Ja kao Isus morali su u sva vremena trpjeti mnogi pravedni proroci i pravedni muževi i žene.
Onaj tko evanđelje ljubavi i života ne samo što propovijeda, već i primjenjuje, te mnogim ljudima približava zakone ljubavi i života iz svojeg ostvarenja – dakle pokazuje im put prema Meni, Kristu Božjem, u njihovoj nutrini kako bi me mogli slijediti – opasnost je onima koji su se samo zamaskirali plaštem „kršćanski“.
Zato što žena u zemaljskoj odjeći, sunositeljica božanske Mudrosti, o kojoj sam već izvijestio, ponovo u svijet ljudima donosi vječne zakone i put u vječni zakon, mora i ona – poput Mene i mnogih proroka – podnositi podsmijeh, porugu, prezir i klevetu. Unatoč tomu, vječna će se istina probiti, a Krist će zajedno s božanskom Mudrošću izaći kao pobjednik.
Tko želi prepoznati proždrljive vukove u janjećoj koži tobožnjih kršćana, neka provjeri crkvene poglavare i njihove pristalice – među njima su mnogi koji vladaju ovim svijetom i upotrebljavaju Moje ime kao sredstvo za postizanje cilja:
Jesu li ti crkveni i svjetovni dužnosnici nasljednici Nazarećanina?
Čini li nauk crkvenih poglavara ljude zdravima i sretnima?
Je li Majka Zemlja zdrava, i pruža li Zemljina atmosfera zaštitu Zemlji i ljudima?
Tko su oni koji zagovaraju ubijanje?
Potražite vukove u janjećoj koži tobožnjih kršćana! Tada ćete pronaći Antikrista, koji vam prilazi s Mojim imenom – Krist – te vas obmanjuje i vodi u zabludu.
Od Mojeg vremena kao Isusa iz Nazareta pa sve do danas, to su stalno isti licemjeri – samo u drugim zemaljskim tijelima – koji su se zavjetovali demonskoj sili i sotoni osjetila kako bi ljude zavodili kršćanskim plaštem. Tko se zavjetuje tami, taj i služi tami. Ona će svoje uvijek iznova slati na svijet kako bi obmanjivali ljude i dovodili ih u zabludu.
Mnogi su narodi poput stada slijedili ljudske pastire, koji su ih doveli u kaos. No čak u kaosu postoji nada u dobro, u Novo doba, u doba Krista.

Ja Sam nada, Ja Sam istina i život.
U duhu Ja Sam veoma blizu Svojima i preko njih pripremam Svoj dolazak. To je dovodilo i dovodi do borbe. Jer ne predaje se lako onaj koji je stoljećima ogrtao kršćanski plašt i još ga uvijek nosi ne bi li njime još mnoge zaveo.
Ja, Krist, Jesam život; Ja ne razaram. Ja objašnjavam tako da oni koji ugledaju zmiju, istu prepoznaju i zgaze joj glavu. Na taj način Ja raskrinkavam licemjere te im istovremeno dajem mogućnost da pognu glavu i postanu najmanji među svojom braćom i sestrama.
Spoznajte: Ja pobjeđujem preko ljudi koji su sa Mnom i koji pripremaju Novo doba. Opskrbljeni Mojom snagom, oni se još bore protiv svojih vlastitih grešaka i slabosti te istovremeno snagom ljubavi protiv licemjera u kršćanskim plaštevima.
Borba u Meni i sa Mnom je pravedna borba. Ja, Krist, predvodim one koji se trude činiti Očevu volju. Zemlja će se očistiti i postati svjetlija jer Ja, Krist Božji, dolazim.
Riječ „zaklinjati“ treba razumjeti po smislu. Ona odgovara riječi „potvrđivati“.


Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: