Isključuje li vjera ljudska prava

Početna stranica » Pojam porijekla i značenja: dogmi, sakramenata, kultova i ceremonija

Category Archives: Pojam porijekla i značenja: dogmi, sakramenata, kultova i ceremonija

PRIPADNOST KATOLIKA CRKVI

Po katoličkom Katekizmu objavljenom na Internet
stranicama Hrvatske biskupske konferencije
http://www.hbk.hr/katekizam sakramenti čine Crkvu.
Kršćanin pripada Crkvi.
II. Sakramenti Crkve
1118
Sakramenti jesu sakramenti “Crkve” u dvostrukom
značenju: “po njoj” su i “za nju”. Jesu “po Crkvi” time
sto je ona sakrament djelovanja Krista koji u njoj
djeluje zahvaljujući slanju Duha Svetoga; a jesu “za
Crkvu” jer upravo “sakramenti čine Crkvu”, ukoliko,
osobito u euharistiji, ljudima objavljuju i priopćuju
otajstvo zajedništva trojedinog Boga Ljubavi.

1121
Tri sakramenta: krst, potvrda i sveti red podjeljuju,
osim milosti, sakramentalni biljeg ili “pecat” po kojemu
kršćanin sudjeluje u Kristovu svećeništvu i pripada
Crkvi prema različitim stanjima i službama. To
suobličenje s Kristom i s Crkvom, ostvareno po Duhu,
neizbrisivo je; u kršćaninu ostaje zauvijek kao
pozitivno raspoloženje za milost, kao obećanje i jamstvo
božanske zaštite i kao poziv na bogoslovlje i služenje
Crkvi. Ti se sakramenti stoga ne mogu ponoviti.
Nadbiskupija riječka u pisanom dokumentu konstatira
da ne postoji upis u Crkvu, pa slijedom toga ne može
postojati niti ispis. Ovo potvrđuje i Republika Hrvatska
kroz dopis Državnog odvjetništva.
To znači da sakramenti po kojima smo upisani u
crkvene knjige nisu znak pripadnosti Crkvi.
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i
RH kazuje da su mjerodavne vlasti Katoličke Crkve i
Republike Hrvatske pri određivanju spomenutoga novčanog
iznosa imali su na umu postotak građana Republike
Hrvatske koji se izjašnjavaju katolicima. (više…)