Isključuje li vjera ljudska prava

Početna stranica » Zašto vjeronauk u školama?

Category Archives: Zašto vjeronauk u školama?

Alternativa vjeronauku mogla bi biti prevara koja će najviše ići na ruku Crkvi

27 rujna, 2020

(Originalni tekst preuzet sa https://www.index.hr/vijesti/clanak/uvodjenje-alternative-vjeronauku-moglo-bi-najvise-ici-na-ruku-crkvi/2216138.aspx ) / Nenad Jarić Dauenhauer

BROJNI ljudi i udruge koji se zalažu za sekularno obrazovanje posljednjih dana pozdravljaju najave da bi vjeronauk u osnovnim školama mogao dobiti alternativu. Podsjetimo, u srednjim školama kao alternativa vjeronauku postoji predmet etika, ali u osnovnim školama te alternative ni nekoliko desetljeća nakon uvođenja vjeronauka u javne škole – nema.

(više…)

za razmisliti…

vjeronauk u obrazovnim ustanovama … indoktrinacija

Sigurno mnogi ne znaju da u crkvenom zakoniku doslovno stoji: “Činom krštenja krštenik postaje vlasništvo Krista, tj. Crkve”!

Sigurno mnogi ne znaju – kad krštenjem postanu vlasništvo Crkve, njeni pastiri imaju zadatak svoje ovce zadržati u svom toru! Vjeronauk je obrazovni sustav poučavanja za svrhovito – “dobrovoljno” usađivanje crkvene doktrine (ideologije) svojim ovcama! 

(više…)

Bogu božje, državi svjetovno? Malo morgen, kaže zagrebački Kaptol

Izvor: https://www.tacno.net/kolumna/bogu-bozje-drzavi-svjetovno-malo-morgen-kaze-zagrebacki-kaptol/

Autor: Marijan Vogrinec 24.12.2018. u 10:24

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić akcentira važnost toga da roditelji, nafutrani homilijarnom indoktrinacijom, žešće pritisnu svjetovnu vlast radi utjecaja na kurikulnu reformu školstva, osobito u odnosu na njezine ciljeve, programske sadržaje i udžbenike jer „nije dovoljno reaktivno djelovati i čekati na određene krizne situacije s kojima se sve više susrećemo“ budućio da „roditelji imaju pravo i dužnost aktivno sudjelovati u kreiranju odgoja i obrazovanja vlastite djece“. I, očituje se otvorenih karata: „Danas, u sučeljavanju s odgojnim izazovima koji dolaze iz globalizirajuće kulture, društva, masovnih medija i novih tehnologija, nitko više ne može biti samodostatan u stvaranju odgojno-obrazovnoga programa, jer je u pitanju opće dobro nacionalne zajednice i budućnost novih naraštaja“
(više…)

KRIST GOVORI DANAS ZA ONE KOJI GA ŽELE I MOGU ČUTI

O vi zaslijepljeni ljudi: Kad će vaše duhovno tijelo biti u vječnom Jeruzalemu? Sin Božji vam je donio s l o b o d u . Međutim vi se i dalje čvrsto držite za one čiju sam pokvarenost već Ja kao Krist izvrgao ruglu. Ja sam govorio po smislu: Farizeji i pismoznanci misle da sjede na Mojsijevom stolcu. Što je Mojsije poučavao, govorio sam Ja kao Isus, to prihvatite. Međutim ne ravnajte se prema njihovim djelima, jer oni čine svoja dijela, da bi bili viđeni od ljudi, poučavaju u vašim školama i žele biti pozdravljeni kao rabini. Tko si umišlja da je veći od Mog naroda je varalica, njega ne trebate slušati.

Iz brošure: Prije pobjede predstoji borba, život Isusa, simbol za čovjećanstvo

Autor: Gabriele, proročica za današnje vrijeme

Pripremila: Ana Jurić

‘Vjeronauk u školama vratit će Hrvatsku u mračno doba’

tportal.hr

NOBELOVAC NA RUĐERU

Dvije najvažnije stvari koje je razvilo čovječanstvo su prije svega humanizam, a potom i prirodna filozofija koja se temelji na istraživanju svijeta znanstvenim metodama utemeljenim na dokazima, jer bez dokaza svašta može proći, bilo kakva dogma ili ideologija, rekao je u petak na predavanju u prepunoj dvorani Instituta Ruđer Bošković britanski nobelovac, kemičar Harold Kroto

Datum objave:
17.7.2011 8:00

Zadnja izmjena:
26.8.2011 11:52

Foto: Nenad Jarić Dauenhauer / Nenad Jarić Dauenhauer

Govoreći o procesu kojim je došao do svojeg ključnog otkrića, molekule poznate kao buckyball (za koje je nagrađen Nobelom 1996. godine), sastavljene od 60 atoma ugljika poredanih u rešetkastu strukturu nalik na nogometnu loptu, Kroto je predstavio i samu bit znanstvenog pogleda na svijet.

Njegov put do Nobelove nagrade počeo je istraživanjem duge ugljikove molekule HCCCCCN (HC5N) i nastavio se analizom sve dužih nizova koji su u sebi sadržavali na desetke atoma ugljika, no presudni trenutak bila je ideja da bi se takvi spojevi mogli stvarati u svemiru u zvijezdama. Kroto i njegovi suradnici odlučili su je provjeriti simulacijom pomoću lasera u laboratoriju i – uspjeli.
(više…)