Isključuje li vjera ljudska prava

Početna stranica » Crkva i proroštvo

Category Archives: Crkva i proroštvo

Preko principa neslobode “krstite, a onda poučite” već se od djetinjstva vršila i vrši indoktrinacija unutar crkvenih sistema koji doduše govore o Isusu, Kristu, ali rijetko čine ono što je Isus htio. Tako se može reći: privid posvećuje sredstva. A sredstvo je svrha: indoktrinacija.

Razgovor Božje proročice Gabriele sa katoličkim i evangeličkim svećenikom

Prorok:

“Mišljenje” znači: Moglo bi biti – ali ja to ne znam. A “suprotna mišljenja” za mene znači: Svatko vjeruje i kaže što misli. Kao što kažeš, to važi i za župnike. Zašto su nam  onda potrebni svećenici i župnici? Svaki čovjek tada može stvoriti svoje mišljenje o tumačenju Biblije i onako kao što misli može to i  vidjeti za sebe. Ne piše li negdje da je Biblija Božja objava i da joj se ne smije oduzeti niti jedna riječ, niti jedna jota?

(više…)

Prijašnji i današnji svećenički stalež, takozvani posrednici između Boga i ljudi, uvijek su koristili i koriste svjetovnu vlast. U mnogim situacijama bili su huškači protiv onih koji drugačije vjeruju, a država je bila izvršni organ njihove hajke.

Razgovor Božje proročice za današnje vrijeme sa katoličkim i evangeličkim svećenikom

Prorok:

Svećenici su u svim vremenima  predstavljali izdvojeni stalež koji je obavljao kultne obrede koje nijedan laik nije smio preuzeti. Nije li još i danas tako da se pred očima crkvenih vjernika prikazuje kako su svećenici i župnici nešto naročito, jer oni navodno objavljuju i drže Zakone Božje – a katolički teolozi još i crkvene dogme, u koje se mora vjerovati pod svaku cijenu, sve do prijetnje vječnim prokletstvom, svejedno odgovaraju li stvarno volji Božjoj ili ne, jer je dovoljno da ih objavi papa ili da su usvojene koncilom.

(više…)

Patrijarhat naš nasušni – ljudska prava i prava žena nisu jednakost – “tajna vjere” samo za odabrane- neodabrani imaju “pravo” na tradicijsku dogmu katolicizma

Izvor: http://radiomarija.rs/?p=6724

Deset činjenica koje većina katolika ne zna, a trebala bi znati

Gotovo u većini slučajeva ljudi napuštaju katoličku vjeru zbog nedostatka razumijevanja. Međutim, da katolici zaista vjeruju da su članovi jedne, istinite Crkve koju je utemeljio sam Krist (i koja je neophodna za njihovo spasenje), nitko je ne bi napustio! U nastojanju da pojasnimo ono što Katolička crkva naučava, donosimo popis 10 važnih činjenica koje nam mogu pomoći da bolje razumijemo i branimo naša uvjerenja.

(više…)

Ispunjena proročka pretkazanja

To što su proroci objavljivali činjenice koje su ljudima njihovog vremena općenito bile nepoznate, dakle koje nikako nisu mogli znati, a koje su se kasnije obistinile, može biti dokaz da se radi o pravim Božjim prorocima. Izaija je npr. govorio da je Zemlja kružnog ili kuglastog oblika, a Job je rekao da Zemlja nije ni na što obješena. Odakle su ta dvojica tada to mogla znati ako ne od Boga?

Takvih izjava i pretkazanja ima i kod Gabriele. Njih su na početku rado koristili njeni neprijatelji da bi je izvrgnuli podsmijehu. Kao primjer će nam ovdje poslužiti vegetarijanska prehrana.

Osim etički zasnovanog vegetarijanstva, kao jedna od priznatih najdjelotvornijih izvanjskih mjera da se danas učini nešto za svjetsku klimu je smanjenje ili potpuno ukidanje potrošnje mesa. U tome leži korak što ga može učiniti svaki čovjek s nešto dobre volje. To je istina koju je Gabriele objavila još 70-ih i 80-ih godina, koju su u to doba uvažili samo malobrojni.
(više…)

Te figure mi nisu baš pouzdane

Dosta mi je toga! Dosta mi je cijele te laži i obmane! Još kao mali slušao sam stalno: “glavari”, po kojima sam se trebao orijentirati. Danas sam odrastao, skoro 18 godina star, i idem u predzadnji razred gimnazije. Ali još uvijek se “glavari” citiraju i stavljaju mi se pod nos. Te figure mi nisu baš pouzdane. Jedni drže sa svojom Biblijom ovako, drugi opet onako.

Glavari tamo, glavari amo, – ništa ne vjerujem što kažu crkveni glavari. Pa oni su u svim vremenima govorili neistinu. Hoće međutim samo narod držati na uzdi kako bi plaćao. Za to upotrebljavaju Isusa, Mojsija i ostale proroke – ali samo njihova imena. To što su oni (Isus i proroci) savjetovali, oni (glavari) ne čine. U “Proroku” 13 kod stranice 48 prestao sam čitati jer mi sva ta “vjerska zvonca” ne interesiraju. Svaki čovjek crkve zvoni na svoj način kako bi napunio svoju kesu milodara. Ne od mene!
(više…)

Što je sa svima koji se javno mole i iskazuju svoju pripadnost, svoju vjeru!? Komu se mole sportaši, političari i ostali u javnosti kad se križaju u svojim javnim nastupima!? Kome vjerovati crkvenim prelatima koji su ih takvom ponašanju podučili ili Kristu koji je kao Isus učio nešto drugo! Iako se i u Bibliji citiraju Isusove riječi, narod, sportaši i političari radije slijede upute crkvenih prelata. Praktički nije sporno – svatko ima pravo slijediti koga želi, ali nema pravo svoje učenje i svoja djela podmetati pod tuđe ime.

Priredila: Ana Jurić

Odlomak iz knjige – Ovo je Moja riječ – Kristova objava koju svijet ne poznaje

dato preko proročke riječi za današnje vrijeme – Gabrijele

Krist objašnjava, ispravlja i produbljuje riječi iz Biblije.

3. I kad se moliš, ne budi kao licemjeri koji se rado mole u sinagogama i na raskršćima da ih vide ljudi.

Zaista, kažem vam, oni već imaju svoju nagradu.

4. A kad se moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata te se pomoli svojem nebeskom Ocu, koji je skriven, a skriveni Jedan, koji vidi u skriveno, javno će ti to priznati. (Pogl. 26, 3-4)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam i produbljujem riječ:
(više…)

Čovječanstvo se ograničilo na riječ, stoga su mnoge istine bez velikog značenja.

Upravo u ovo vrijeme mnogi kažu: Gospodine, Gospodine, ja sam proricao u Tvoje Ime ,, ja sam u Tvoje Ime liječio i činio mnoga dijela. Ja ću mnogima od njih reči: Ja vas ne poznajem, jer niste bili nesebični i ponizni. Vi ste nosili tomu odgovarajuća odijela i time pokazivali svoju čast. Veliki križ na vašim prsima je kod mnogih od vas bio samo ures. a vas ne poznajem, vi ste zloupotrijebili Moje Ime i mnoge zaveli !

Ja sam poučavao, liječio živio među Mojim narodom, čije sam nevolje morao upoznati, da bi ih nosio kao Krist . Sve, što sam Ja govorio, bilo je sveobuhvatno i daleko svjetski. Čovječanstvo se ograničilo na riječ, stoga su mnoge istine bez velikog značenja.

Tekst iz brošure:

PRIJE POBJEDE PREDSTOJI BORBA, Život Isusa, Simbol za čovječanstvo

Pripremila: Ana Jurić

Ostajem ateist sve dok Isus ne pobjegne iz ove Crkve

vaga-pravednostiPismo 1.

Ja sam ateist i ostajem ateist sve dok Isus ne pobjegne iz ove Crkve. Možda će se on tada predstaviti kao Isus u koga poneki ateist polaže nade.

Smijem li Vama, proroku, odnosno proročici postaviti pitanje?:

Što držite o ateistima?

Pismo 2.

Indoktrinacija je vražja

Pročitao sam Prorok 13. Pišete o indoktrinaciji [str. 21/22?]. Iz vlastitog iskustva mogu reći: Indoktrinacija je vražja. Još kao mlad čovjek htio sam istupiti iz Crkve, ali su mi moji roditelji i djed i baka koji su svi bili strogo crkveni vjernici, doslovce otvorili pakao. Da sam onda istupio iz Crkve, više nikad ne bih smio posjetiti svoje roditelje ili vratiti se u roditeljsku kuću. Što mi je preostalo nego sudjelovati, takoreći “glumiti”?

(više…)

Tijekom mnogih stoljeća postupno se raspao taj takozvani kršćanski svijet

Pripremio: Aris Kostadinov

Ulomak iz knjige: Ovo je moja riječ

9. Isus im nato odgovori: „Ne gunđajte među sobom. Nitko ne može doći k Meni osim ako ga ne privuku sveta ljubav i mudrost. I oni će uskrsnuti na sudnji dan. Kod prorokâ je zapisano: Bog će sve njih poučavati. Svaki koji istinu čuje i shvati, doći će k Meni.

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam

i produbljujem riječ:

Život božanske Mudrosti u zemaljskoj odjeći odgovarao je u mnogim situacijama Mojem životu kao Isusa iz Nazareta. Visoko biće u zemaljskoj odjeći, Božja služiteljica, morala je slično trpjeti kao i Ja kao Isus iz Nazareta. Njezin život u Božjoj službi za ljude bio je svakodnevni križni put. Ona je nosila križ poruge, prezira, klevete i svjesne laži onih koji su sebe nazivali kršćanima. Među njima su bili mnogi zastupnici tadašnjih crkvenih institucija.

To je bilo površno kršćanstvo, takozvana državna religija, koja je bila podijeljena na katoličku i protestantsku veliku Crkvu. Obje konfesije oslanjale su se na jednu Bibliju, koja je sadržavala samo dijelove vječne istine. Ta knjiga međutim nije bila mjerilo za njihov život iako su je obilježavali kao riječ Božju. Oni su govorili o Bibliji i čitali iz nje evanđelje svojim vjernicima. Ali vrlo malo onih koji su sebe nazivali pastirima, sâmo je slijedilo ono što su očekivali od svojih vjernika.

Prije Mojeg vremena kao Isusa iz Nazareta i nakon Mojega zemaljskog života objavljeno je mnogo toga iz vječne istine. Mnogi su ljudi zapisivali istinu, također u takozvanim evanđeljima. Što se dogodilo? Pojedini učenjaci koji su imali nalog institucije Crkve izabrali su od velikog broja postojećih duhovnih spisa mali broj onih koje su smatrali istinom i načinili od njih knjigu koju su nazvali „Biblija“. Već prema tome kako su razumjeli, oni su po svojem nahođenju izbacili mnoge istine i unijeli neistine.

Tako je nastala knjiga poput mnogih drugih jer sadrži samo dijelove istine. Tko je iz nje htio pronaći istinu, taj je najprije morao ići putem Govora na Gori, Unutarnjim putem. Posljedica bi bila ta da u Crkvi više ne bi bilo hijerarhije s moći i autoritetom nad ljudima. Zastupnici Crkve bi se morali odreći svojega visokog zemaljskog prihoda, a institucije svoje imovine – prema riječima: „Ne skupljajte sebi blago koje nagrizaju moljci i hrđa, koje lopovi iskopavaju i kradu. Skupljajte sebi blago u Kraljevstvu Božjem.“ Oni bi morali biti braća među braćom i sestrama.

Zastupnici obiju konfesija nazivali su sebe i pastirima svojih stada. Mnogi su upotrebljavali Moje ime Krist i za to da bi s njim pravili poslove i podjarmljivali ljude oko sebe, da bi ih klevetali, vrijeđali i ubijali. Naglašavam, oni su Moje ime upotrebljavali u nepoštene svrhe, a ne za Mene, Krista.

Mnogim zastupnicima Crkve nedostajala je poniznost; odlikovali su se čak ohološću i zloupotrebljavali vjeru svojih podčinjenih.

Tijekom mnogih stoljeća postupno se raspao taj takozvani kršćanski svijet. Raspao se iznutra jer Ja, Krist, nisam mogao biti s takozvanim kršćanskim Crkvama zato što one nisu htjele biti sa Mnom. Unatoč otporima obiju velikih Crkava pobijedio sam Ja, Krist s božanskom Mudrošću i s mnogom braćom i sestrama u zemaljskoj odjeći, na čelu s onima iz roda Davidova.

Moja braćo i sestre u Novom dobu: borba je okončana – život iz Boga je rođen. Vi živite u Novom dobu jedino sa Mnom, Kristom, a mi u Bogu, našem Ocu, bez izvanjske religije i bez dogme. Život je život iz Boga; zakon ljubavi povezuje nas i sjedinjuje. Ove riječi, Moje riječi Krista, dao sam na prijelazu doba od staroga, grješnog svijeta u Novo doba, na početku Kraljevstva mira Isusa Krista [1989.].

Ponavljam da biste zapamtili: kao instrument služio mi je seraf božanske Mudrosti, koji je prihvatio tijelo za ove i druge zadaće da kao Božja služiteljica služi Bogu-Ocu i Meni, Kristu. Život te žene u zemaljskoj odjeći bio je potpuno odricanje. Unatoč mnogim otporima i – prije svega tadašnjih crkvenih zastupnika – i unatoč ponekom porazu – zbog ljudi koji su Mi doduše dali svoje da, ali su ipak ponovo potražili svijet – ona je uvijek iznova ustajala, spremna za borbu, ponovo se uspravljala i borila se protiv svih nedaća i otpora na koje je stalno nailazila. Danonoćno su vrebali mračnjaci kako bi je mučili i tako ušutkali. Ta žena, visoko duhovno biće u zemaljskoj odjeći, Božja služiteljica, ipak nije šutjela. Poslije svake borbe koja je iscrpljivala tijelo, ona se uspravljala i nastavljala se boriti za pravednost, za Kraljevstvo Božje na Zemlji, za Kraljevstvo mira – u kojem sada vi živite.

Ponovit ću nešto kada je riječ o sunositeljici božanske Mudrosti u zemaljskoj odjeći. Nosite je u svojim srcima; jer kad zatvorite fizičke oči, vidjet ćete pred svojim duhovnim očima svijetleći kristal: to je seraf božanske Mudrosti u blistavoj odjeći Unutarnjeg života. Ona će s vama u finotvarnim područjima i dalje služiti Vječnome kako bi sve duše dovela kući na Očevo srce u Meni i preko Mene, Krista, vašega božanskog brata.