Isključuje li vjera ljudska prava

Početna stranica » 2018 » Listopad

Monthly Archives: Listopad 2018

Što je sa svima koji se javno mole i iskazuju svoju pripadnost, svoju vjeru!? Komu se mole sportaši, političari i ostali u javnosti kad se križaju u svojim javnim nastupima!? Kome vjerovati crkvenim prelatima koji su ih takvom ponašanju podučili ili Kristu koji je kao Isus učio nešto drugo! Iako se i u Bibliji citiraju Isusove riječi, narod, sportaši i političari radije slijede upute crkvenih prelata. Praktički nije sporno – svatko ima pravo slijediti koga želi, ali nema pravo svoje učenje i svoja djela podmetati pod tuđe ime.

Priredila: Ana Jurić

Odlomak iz knjige – Ovo je Moja riječ – Kristova objava koju svijet ne poznaje

dato preko proročke riječi za današnje vrijeme – Gabrijele

Krist objašnjava, ispravlja i produbljuje riječi iz Biblije.

3. I kad se moliš, ne budi kao licemjeri koji se rado mole u sinagogama i na raskršćima da ih vide ljudi.

Zaista, kažem vam, oni već imaju svoju nagradu.

4. A kad se moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata te se pomoli svojem nebeskom Ocu, koji je skriven, a skriveni Jedan, koji vidi u skriveno, javno će ti to priznati. (Pogl. 26, 3-4)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam i produbljujem riječ:
(više…)