Isključuje li vjera ljudska prava

Početna stranica » Jesmo li znali?

Category Archives: Jesmo li znali?

pitanja…

12394085-imprenditore-sotto-un-ombrello-su-una-roccia-in-mezzo-ad-un-mare-leggermente-sotto-il-cielo-tempestotko je stvorio prirodu, Zemlju, životinje

tko je stvorio ljudski rod, inteligenciju

tko je stvorio godišnja doba

tko je stvorio Sunca i planete

(više…)

O MIZOGINIJI: Hoće li ženomrsci budućnosti moći doživjeti erekciju na neposlušne ili neobrezane žene?

drugotna

Kako bi njen trik upalio posljedice tretiranja žena kao drugotnih bića moraju biti pometene pod tepih, stoga nas ne treba čuditi što je na konferenciji “Obitelj i škola: ključ odgoja za vrijednosti”, u organizaciji udruge U ime obitelji, jedan govornik zaključio „kako se ne bi trebalo raspravljati o nasilju nad ženama jer takva rasprava rastura brak kao instituciju“. Istovremeno, navedena udruga broji pobjede i na međunarodnom planu, poput uspješnog agitiranja protiv hrvatske ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u obitelji. Patrijarhat čuva obiteljske sadiste, jer oni su njegovi prvoborci.

(više…)

Znanje obvezuje

rusell-znanje-i-ljubavZnanje ima oči samo za vanjštinu.

Tko ima znanje – pita – jer nije mudar,

pita jer ne posjeduje drugo.

Onaj koji zna – ne pita!

Kada su znanje i mudrost jedno

tada čovjek gleda u sve stvari.

Autor: Gabriele, proročica

Press konferencija

Poštovana Redakcija,

obavještavam vas da ću u srijedu 24.05.2017 god. u 11 sati održati (*)

press konferenciju u prostoru – Multimedijalni institut – MaMa

Preradovićeva 18, Zagreb

pod nazivom:

“Moj odnos i rad sa Katoličkom crkvom u Zagrebu u razdoblju od 1966 godine do danas – sa dekanom zbora prebendara od 1976 godine”.

Tema:

“Tajne aktivnosti dekana zbora prebendara. Skandalozne prevare i manipulacije”.

– intervencija kod međunarodnih institucija oko uvjetovanih presuda

– pismo iz Vatikana koje otkriva ilegalne aktivnosti

– promet novca, pranje novca  ( i s državnim novcem tj. novcem hrvatskih građana)

– lažna poslovna putovanja za pokrivanje ilegalnih aktivnosti

– ………. i još mnogo toga

Iako zbog ove konferencije riskiram svoj život, ipak, mislim da ljudi trebaju znati što je istina o “drugim” aktivnostima Katoličke crkve.

S poštovanjem!

Dott. Ronchetti Giuseppe

Business Administration degree, major: marketing

Roosevelt University, Chicago (USA)

Profession: Marketing and Business consultant

Padova (Italia)  

(*) Moja supruga je zagrepčanka i ona također dolazi na press konferenciju. Brak je sklopio pokojni Prof. Adalbert Rebić u Katedrali u Zagrebu siječnju 1971. godine.

Interesantno je kako prema okolnostima mogu nastati dogme – ili su možda čak i nastale? Kardinali, biskupi i članovi crkve izmisle jednu novu dogmu, predaju je Papi i očekuju da je on blagoslovi i projicira u takozvano “kršćansko” nebo.

Pripremio: Aris Kostadinov

MarijaIntervju – razgovor Božje proročice – Gabriele za današnje vrijeme – sa stručnjakom katoličke teologije o aktualnim vjerskim pitanjima

Citat iz brošure “Prorok” br. 13

Stručnjak katoličke teologije:

Može li se ovo što je danas nazvati “civilizacijom” povezano je sa zahtjevima ljudi koji definiraju pojam “civilizacije”.

Kada pomislim na brutalnost među ljudima, okrutnost ljudi prema životinjama i vandalizam prema cjelokupnom stvaranju, tada to za mene nije civilizacija – prije svega nipošto kršćanska.

Prorok:

Meni katolička institucija sliči kultnom brodu na morskoj pučini, koji stalno traži kopno i ljude koji se daju ukrcati, ali oboje više ne nalazi. Ona traži kopno – pa bilo to samo fatamorgana – kako bi si indoktrinirani što su na palubi mogli predstaviti barem jedno uže koje bi ih eventualno još moglo dovući do prividnog kopna.

(više…)

ZLATNO TELE

Priredio: Aris Kostadinov

Citat iz knjige: Ovo je Moja riječ – Kristova objava koju svijet ne poznaje

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam

i produbljujem riječ: 

Fotos:www.svjetloriječi.ba

MojsijeMojsije je Izraelcima morao učiniti neke ustupke jer su oni, kao i sva bića i ljudi, od Boga imali i imaju slobodnu volju da se pridržavaju zakona života ili da ih zanemare. Usprkos Mojsijevim upozorenjima i uputama da njihovo mišljenje i postupanje ne odgovaraju Božjoj volji, mnogi su Izraelci ostali u grijehu. Mnogi se nisu držali Božjih zakona ili su ih se samo djelomice pridržavali.

(više…)

Tada će doći svršetak Zemlje. Ona će se rasprsnuti poput orahove ljuske – i unutarnje svjetlo, finotvarna supstancija, duhovni dio planeta iz vječnog Jeruzalema, ustremit će se prema Nebu a s njime i svi oni koji su prožeti svjetlom istine.

Priredio: Aris Kostadinov

Iz knjige: Ovo je moja riječ

1420296179910

7. Budući je Isus znao da Njegovi učenici gunđaju o tome, reče im: „Ljuti li vas ovo? Kako, ako vidite Sina čovječjega da se uzdiže onamo gdje je i prije bio? Duh je taj što daje život, meso i krv ne postižu ništa. Riječi koje vam govorim su Duh, one su život.

8. Ali među vama su neki koji ne vjeruju.“ Isus je od početka znao za one koji ne vjeruju i tko će Ga izdati. Poradi toga On im reče: „Nitko ne može doći k Meni osim ako mu Moj Otac ne dopusti.“

9. Od tada su mnogi Njegovi učenici otišli i više nisu išli s Njime. Tada Isus reče dvanaestorici: „Hoćete li Me i vi napustiti? (Pogl. 31, 7-9)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam

i produbljujem riječ

Spoznajte, Moja ljubljena braćo i sestre koji živite u Kraljevstvu mira svojeg brata Krista:

Ono što sam doživio i propatio kao Isus iz Nazareta, događalo se i dalje u svim generacijama – sve dok čovjek i Zemlja nisu postali svjetlotvarniji.

U ovoj knjizi „Ovo je Moja riječ“ čitate što se ponavljalo u starome, sotonskom vremenu.

Spoznajte: Kraljevstvo mira Isusa Krista bilo je utemeljeno i građeno kroz mnoge generacije. Uvijek iznova ljudi su doživljavali kako propadanje onoga što je bilo stvoreno u Duhu Božjem, tako ponovo i uspon. Međutim, iza svakog propadanja Kraljevstvo mira Isusa Krista uskrsnulo je sjajnije i savršenije obuhvaćajući sve više i više svijet svojom svjetlošću. Jer kao što je sve evolucija prema Vječnome, i Kraljevstvo mira Isusa Krista imalo je svoju evoluciju od početka pa sve do svjetlotvarnosti velikih područja Zemlje. Svjetlosna tvar je finija materija. U prvim generacijama izgradnje, nakon osnivanja, još u najdubljoj zgusnutosti materije, sotona osjetila je uvijek iznova zavodio ljude da bi stavio ruku na djelomične temelje Kraljevstva mira Isusa Krista.

(više…)