Isključuje li vjera ljudska prava

Početna stranica » Jesmo li znali? » Čovjek misli da je on alfa i omega stvaranja – to što čovjek misli je čista praznina. Zahrđalom čovjeku moguće je vidjeti samo vanjštinu i tada on vidi jedino sebe, jer se on i vrti jedino oko sebe. Nikada do sada iz Duha, Kozmosa nije ljudima poklonjeno toliko znanja, uvida u sve sfere života i Svemira. Moglo bi se reči to je više od ljudske znanosti, na žalost čovjek je cijepljen, kršten na neznanje, jer to nekome odgovara.

Čovjek misli da je on alfa i omega stvaranja – to što čovjek misli je čista praznina. Zahrđalom čovjeku moguće je vidjeti samo vanjštinu i tada on vidi jedino sebe, jer se on i vrti jedino oko sebe. Nikada do sada iz Duha, Kozmosa nije ljudima poklonjeno toliko znanja, uvida u sve sfere života i Svemira. Moglo bi se reči to je više od ljudske znanosti, na žalost čovjek je cijepljen, kršten na neznanje, jer to nekome odgovara.

 

Kvanti, duhovne djelomične snage,
su duhovni nosioci energije:
Oni prenose duhovnu snagu u materiju,
što znači u materijalne atome

leonardo-vitruvian1Životni nazor i način života čovjeka odlučujući su za dušu. Kao što čovjek misli i živi, odgovarajuće se magnetizira duša. To što dakle čovjek misli i govori i kako postupa, duša registrira.
Kako duša, tako i čovjek, sastoje se od atoma. Duša se sastoji od duhovnih atoma, čovjek od materijalnih atoma. A ipak duhovna energija zrači u materijalnu, znači u nisko transformiranu snagu. To se događa preko takozvanih kvanta.
Kvanti su duhovne djelomične snage. Oni su sastavni elementi materijalnog života. Duhovna snaga, preko tih duhovnih djelomičnih snaga, kvanta, teče u fizičko tijelo. Najprije međutim djeluju subkvanti, kako ih Ja zovem. Oni potiču utjecanje duhovne snage u kvante. Čovjek ih ne može vidjeti jer su čisto duhovna supstancija materijalnog atoma.


Materijalni atom je ovisan o duhovnoj snazi koja se sastoji od duhovnih atoma. Subkvanti su duhovni atomi koji strše u materiju. Duhovne djelomične snage, kvanti, dijelom su čista duhovna snaga, pa opet nisko transformirana energija, dakle materija – ovisno o životnom nazoru i načinu života čovjeka. To vrijedi i za kvante u svim materijalnim oblicima: Onako kako čovjek misli i postupa, tako on djeluje na svoju okolinu.
Duhovna snaga utječe u organizam čovjeka na sljedeći način:
Duhovne djelomične snage, kvanti, ovisne su o apsolutnoj duhovnoj snazi, o sedam osnovnih snaga stvaranja što se nazivaju Božjim bitnostima i osobinama. Bez duhovne snage ništa ne može postojati.

Ja svjesno ponavljam uvijek iznova da je sve energija: Svaka misao, svaka riječ i svaki postupak je energija. Budući da se energija ne gubi, ona se mora očitovati ili u tijelu, na njemu ili oko tijela ili u atmosferi.
Prema tome i način mišljenja, govorenja i postupanja čovjeka uvjetuje količinu i učinak kvanta. Čovjek dakle sam određuje intenzitet i količinu duhovnih djelomičnih snaga, kvanta. Zbog toga u materijalnim atomima ljudskog organizma može postojati i djelovati manja ili veća količina duhovnih djelomičnih snaga.
Kao što je već objavljeno, odlučujući je način mišljenja, govorenja i postupanja čovjeka: Ako je čovjek jako materijalno orijentiran, to znači, ako su njegov životni nazor i njegov način života usmjereni samo na materiju, ako su njegove misli negativne, zavidljive, zlobne, ako je čovjek svadljiv, ljubomoran, ako je u sukobu sa svojim bližnjim, tada se sve to ljudsko odražava na stvaranje kvanta i kvantnu djelatnost.
Materijalno orijentirani način života uzrokuje da je djelatnost duhovnih djelomičnih snaga, kvanta, samo neznatna. Malo je duhovnih djelomičnih snaga djelatno, a aktivni kvanti su pretežno vidljivi, dakle materijalni.
Što je čovjek produhovljeniji, znači što je više okrenut božanskom zakonu tako što ga ostvaruje, to više duhovnih djelomičnih snaga postoji u njemu, u atomskoj strukturi čovjeka i djeluje prije svega na području nevidljivog. Iz toga proizlazi sljedeće:
Što više duhovnih djelomičnih snaga, kvanta, postoji u atomima čovjeka, to je čovjek zdraviji, fleksibilniji, i duhovno življi.

Ponavljam da Moja zemaljska djeca bolje razumiju: Duhovne djelomične snage, kvanti, proizlaze iz pet duhovnih vrsta atoma. Oni su među ostalim, kao što je objavljeno, nosioci života materijalnih atoma.
Duhovni atomi, duhovna atomska energija, koja je obuhvaćena česticama duše, nalaze se u postojanoj aktivnosti.
Centralno prasunce zrači preko drugih prasunaca – nazvanih također prizmatičnim suncima, koja prasvjetlo razlažu na sedam puta sedam spektralnih boja – u beskonačnost. Prema tome Centralno prasunce preko prizmatičnih sunaca obuhvaća svaki životni oblik, također i dušu i čovjeka.
Duhovna bića, duše i ljudi uvijek pripadaju jednom od sedam prizmatičnih sunaca nazvanih i Božjim bitnostima i osobinama. Prema mentalitetu duhovnog bića i duše oni su dakle pridodani jednoj bitnosti ili osobini, jednome prizmatičnom suncu.
Svako duhovno biće, a i svaka duša, posjeduje u sebi, kao što je objavljeno, neopteretivu jezgru bića, koja se isto tako zove duhovno srce duhovnog tijela. Jezgra bića je usmjerena na jedno od sedam prizmatičnih sunaca, a preko njih na Centralno prasunce. Svaka duša i svako duhovno biće povezano je s prizmatičnim suncem kojemu pripadaju bitnost i osobina duhovnog bića ili duše. Duša ne može mijenjati Božju bitnost ili osobinu koja djeluje u njoj dajući joj pečat. Ona je njena duhovna zraka rođenja.
Što je duhovna atomska energija u česticama duhovnog tijela – nazvanog i duša – više usmjerena na jezgru bića, to je ona aktivnija. Prema svojoj pojačanoj aktivnosti ona privlači više energije iz beskonačnosti. To se zatim pozitivno odražava u duši i tijelu.
Te umnožene duhovno-energetske snage ne djeluju samo u duši. Dio tih duhovnih energija preko kvanta struji u materijalne atome, u stanice, organe, žlijezde, hormone i mišiće, u cijeli organizam čovjeka. Sve se događa po nebeskom redu. Kako čovjek misli i živi, tako on prima.
Duhovne energije su ljekovite i životne snage.
Što je duša sposobnija primati snage zdravlja i života, to više organizam prima od božanskog principa.

Ponavljam: Ako duša posjeduje mnogo duhovne snage, ako je prožeta svjetlom, tada je u velikoj mjeri zdrav i čovjek, a njegov je život pozitivan. To se tada odražava u količini i u aktivnosti kvanta. On posjeduje više duhovnih djelomičnih snaga, više kvanta, koji su za čovjeka pretežno aktivni u nevidljivome.
Čovjek okrenut ovostranome, čija duša posjeduje malo životnih energija, morat će snositi sudbinu što si je sam stvorio, ili u ovome ili u kasnijim životima, ukoliko pravodobno ne spozna zašto živi kao čovjek te svoje mišljenje i život ne usmjeri na Boga. Količina duhovnih djelomičnih snaga kod njega je neznatna – i pretežno aktivna u materijalnom području, dakle vidljiva.
Ovo kratko izlaganje o duhovnim djelomičnim snagama, kvantima, neka služi svakom čovjeku koji raspolaže djelomičnim znanjem o povezanostima takozvane kvantne aktivnosti.
Općenito je dovoljno ako Moja djeca znaju ovo: Što više duhovne snage može strujati u dušu i u fizičko tijelo, to zdraviji i optimističniji postaje ili je čovjek.
Preko energetskih snaga fizičko tijelo dospijeva u višu vibraciju i udaljava se od frekventnih područja u kojima se zadržavaju uzročnici bolesti, a negativni misaoni oblici nastoje utjecati na čovjeka.
Ćudoredno čistim životom usmjerenim na Mene, vječnog Duha, duša se čisti balasta što još leži u njoj, koji eventualno potječe još iz prijašnjeg života i iz sadašnjega zemaljskog postojanja.
Kad zatim uslijed duhovnog razvoja duše počne strujati umnožena duhovna snaga u dušu i tijelo, umnožit će se i duhovne djelomične snage u atomskoj strukturi čovjeka. To istodobno izaziva i jaču aktivnost cjelokupne atomske strukture čovjeka.

Ponavljam:
Kvanti su, među ostalim, duhovni nosioci energije materijalnih atoma i životna snaga čovjeka. Oni su također ključ zdravlja.
Što više duhovne snage struji u čovjeka, to se više duhovnih djelomičnih snaga nalazi u materijalnim atomima.
Duhovna snaga određuje život čovjeka. Što više duhovne snage pritječe u dušu i čovjeka, to aktivniji su duhovni i materijalni atomi.

Količina kvanta određuje i sudbinu čovjeka.
Spoznaj, o čovječe: Sve počiva na energiji. Izvori visoke energije pozitivno utječu na sve nisko. Niske snage, sve protivno, izazivaju blokadu, zastoj u čovjeku i u svem materijalnom bitku.
Blokada u čovjeku izazvana zbog premalo duhovne snage, izaziva opet raznovrsne pogrešne reakcije.

Duša u čovjeku došla je u ovaj svijet da uči i da raste u duhovnome. Tko raste i sazrijeva u Duhu Božjem, može jasno misliti. Ljudi duha nisu rastreseni, nego su sabrani u svakoj situaciji. Njihove misli ne lutaju besciljno uokolo, već su sređene i počivaju u Meni, Vječnome. Ali istovremeno one su usmjerene na predmet ili na trenutačnu djelatnost.
Ljudi s mnogo duhovne snage su disciplinirani i koncentrirani ljudi. To što rade, rade potpuno. Oni svaku situaciju gledaju jasno i sabrano u oči i time odvraćaju mnoge opasnosti koje bi inače prišle njima samima i njihovim bližnjima što žive u njihovoj neposrednoj okolini. Koncentriranim usmjerenjem na Mene rijetko nastaje blokada u organizmu ili stagnacija u životu dotičnoga.
Spoznaj: Jednako oplođuje opet jednako i time se pojačava: Svaki osjećaj, svaka misao, također svaka riječ i svaki način postupanja traži opet sebi ravna.
I duhovne djelomične snage u materijalnim atomima, kvanti, reagiraju na osjećajni i misaoni svijet čovjeka, isto tako i na njegove riječi i postupke.
Duhovne djelomične snage utječu i na tjelesni ritam čovjeka – prema njegovome životnom nazoru i njegovom načinu života.
U svim materijalnim životnim oblicima nalaze se ti duhovni nosioci života, duhovne djelomične snage, također i u zviježđima i u prirodi. U svakome materijalnom obliku, koji je kao i sve izgrađen od atoma, djeluju duhovne snage. Bez duhovnih snaga ne bi mogla postojati materija. Ne bi postojao materijalni atom kad ne bi djelovale duhovne djelomične snage.
Bilo da su atomi ili molekule, u svemu je Duh. Bez Duha ne bi mogao postojati život, jer Duh je život.

Objava Krista u današnje vrijeme – preko Gabrijele

Odlomak iz knjige: Uzrok i nastanak svih bolesti

Priredio: Aris Kostadinov

 


Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: