Isključuje li vjera ljudska prava

Početna stranica » Posts tagged 'Božja proročica za današnje vrijeme – Gabriele'

Tag Archives: Božja proročica za današnje vrijeme – Gabriele

Velika kozmička učenja Isusa iz Nazareta

Knjiga „Velika kozmička učenja Isusa iz Nazareta“ – Krist  je preko proročice i izaslanice Božje, Gabriele, dao  ovo moćno djelo za današnje doba, Svoje učenje kao Isusa Iz Nazareta, gdje u detalje  objavljuje i tumači Zakon života – konkretne praktične i duhovne upute za ljudsko ponašanje i življenje. Zakon života temelj je razvoja dobrote, ljubavi i blagostanja svakog čovjeka. Knjiga sadrži 888 str.

Pripremila: Ana Jurić

O fenomenu proroštva i znanosti!

Pripremio, Moris Hoblaj 

Postaje jasno da ustvari postoje dvije vrste znanosti:

  • znanost u službi klerikalno-vojnih sustava za održavanje vlasti i podjarmljivanje čovjeka, tj. korištenje njegove energije za postizanje svojih materijalnih ciljeva i 
  • znanost u službi istine radi razvitka ljudske svijesti s ciljem traženja odgovora na pitanja; odakle čovjek dolazi i što se s njim događa nakon fizičke smrti njegova tijela. Pri tome ključnu ulogu igra traženje odgovora na to kako i kada je nastao materijalni kozmos i planet Zemlja i kako na njoj funkcionira život.

Analizom povijesti obiju znanosti dolazimo do zaključka da je dominantnija od njih bila ona u službi klerikalno-vojnih sustava koja je uvijek činila, tj. još i danas čini sve da ušutka znanost u službi istine. Pri toj se vjekovnoj borbi znanost u službi klerikalno-vojnih sustava, tj. produžena ruka svećenstva i vlastodržaca, služila proganjanjem, bestijalnim mučenjima i ubojstvima pobornika znanosti u službi istine, npr. velikih muževa i žena, proroka i mistika u antici, srednjem vijeku i danas uništavanjem dobrog glasa svih onih koji ne služe klerikalno-političkoj koaliciji lažnim klevetničkim konstrukcijama i lišenjem njihovih ljudskih prava, npr. na slobodu govora, mišljenja i vjerovanje i jednakost svih, zagarantiranih ustavom. 

Definicija znanosti u službi teologije i vladajućih sustava 

U Wikipediji među ostalim stoji: „Znanost je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama; znanost nije samo hrpa znanja već i način razmišljanja i gledanja na stvarnost. Taj se pogled temelji na razumu, logici, kritici, sumnji kao i objektivnom, slobodnom i samostalnom razmišljanju. Glavna obilježja bila bi; objektivnost, sustavnost, argumentiranost (provjerljivost), logičnost i preciznost.

Ciljevi znanosti u službi vladajućih klerikalno-političkih sustava

Cilj znanosti je istražiti, analizirati, opisati i objasniti stvarnost te odrediti odnos između uzroka i posljedice, a njezini ciljevi moraju međutim slijediti i služiti strukturama vlasti klerikalno-političkih elita, koje međutim otkrivanje istine o nastanku duhovnog i materijalnog svijeta, ne samo kroz čitavu mračnu antiku i srednji vijek nego još i danas, tretiraju kao ozbiljnu opasnost za svoj sustav vlasti i stoga su činile i čine sve, uključujući proganjanja, mučenja, ubojstva da spriječe njezin prilaz čovječanstvu, odnosno, čovjekovoj svijesti. 

Analiza povijesti obiju znanosti nesumnjivo pokazuje da dvije znanosti različitih izvora, koje jedva da imaju išta zajedničkoga, stoje jedna naspram druge. Dva izvora iz kojih spomenute znanosti crpe svoju energiju poznati su nam kao izvor dobra ili istine i izvor zla ili laži, odnosno svijeta odozgora, Oca ljubavi i Stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga s jedne strane, i svijeta odozdola, oca laži i ubojicu od samog početka s druge strane – kako ga je nazvao Isus iz Nazareta objašnjavajući tadašnjim svećenicima u čijoj su službi. 

Današnja znanost u službi klerikalno-političke elite mora u praksi gotovo u potpunosti slijediti teorije teološko-dogmatskih sustava, npr. u odgoju novih generacija iako joj je poznato da time dijametralno proturječi znanosti u službi otkrivanja istine, npr. pogotovo kada obje znanosti izdaju svoje radove o štetnosti ili koristi manipuliranja prirodnim procesima u ekonomiji. Momentalno tzv. službena znanost u službi klerikalno-političke elite ulaže velike napore i novac za sprečavanje dolaska znanosti u službi istine na javnu pozornicu. Iako u toj borbi sudjeluju dobro poznati i plaćeni znanstvenici u sprezi sa sustavom i njima podčinjenim medijima, ipak rezultati znanosti u službi istine dopiru sve više do svijesti javnosti. 

(više…)

Velika kozmička učenja Isusa iz Nazareta Svojim apostolima i učenicima koji su mogli shvatiti

Kao Isus iz Nazareta bio Sam često na putu sa Svojim apostolima i učenicima. Putevima i stazama od jednog mjesta do drugoga poučavao Sam ih sljedeće: 

Kad hodate, hodajte uspravno; kad stojite, stojte uspravno, kad sjedite, sjedite uspravno.

Svaki od vas je bitak u strujanju bitka. Svaki harmoničan pokret je ritam strujanja, ritam svemira.

Strujanje ne zna za zavoj, ni za iskrivljenost, ono ne uzmiče ni pred čime, ni pred kim; ono struji nepromjenjivo kroz svemir i prožima sve i svakoga.

Koračate li velikim koracima ovim svijetom, tada hodate pognuto; vaši su pogledi upravljeni na zemlju, na tlo, odakle primate ono što prianja uz tlo. Sve teško, opterećeno plazi po tlu i opterećuje ponovno one koji svoje poglede i misli upravljaju isključivo na tlo.

Spoznajte: Težak hod je poput plaženja. Takvi ljudi vide samo sebe i ono što sami jesu – to što im zrači s tla. Stoga hodajte uspravno; tad ćete postići dalekovidnost, uvid i pregled; i bit ćete sve vise i vise povezani s kozmičkim snagama. One će vam pokazati i što još trebate očistiti da biste s vremenom kozmički gledali, kozmički slušali, kozmički osjećali, mislili, govorili i postupali.

(više…)

Plod

freesveg.org

Dobar plod gleda samo ono dobro, loš plod samo loše i to odgovarajući tome kako čovjek misli, govori i postupa.

Iz riznice Božanskih mudrosti – Gabriele

Ana Jurić

Preko principa neslobode “krstite, a onda poučite” već se od djetinjstva vršila i vrši indoktrinacija unutar crkvenih sistema koji doduše govore o Isusu, Kristu, ali rijetko čine ono što je Isus htio. Tako se može reći: privid posvećuje sredstva. A sredstvo je svrha: indoktrinacija.

Razgovor Božje proročice Gabriele sa katoličkim i evangeličkim svećenikom

Prorok:

“Mišljenje” znači: Moglo bi biti – ali ja to ne znam. A “suprotna mišljenja” za mene znači: Svatko vjeruje i kaže što misli. Kao što kažeš, to važi i za župnike. Zašto su nam  onda potrebni svećenici i župnici? Svaki čovjek tada može stvoriti svoje mišljenje o tumačenju Biblije i onako kao što misli može to i  vidjeti za sebe. Ne piše li negdje da je Biblija Božja objava i da joj se ne smije oduzeti niti jedna riječ, niti jedna jota?

(više…)

Demonski plan: upravljivi čovjek koji ne poznaje više sebe

Mnogi znanstvenici koji se bave s nasljednim osobinama ljudi kažu da su one veoma loše, da se moraju poboljšati.

Ova izjava je točna. Genmaterijal je degeneriran zato što su mnogi ljudi tako griješili da su , rečeno ljudskim riječima, loši a time i njihove čestice gena.

Provede li se znanstvena predodžba da se pomoću manipulacije gena svijet može promijeniti poboljšanjem gen – materijala čovjeka, životinja i biljaka, tad će posljedica toga biti da će se s vremenom pojaviti posve druge vrste ljudi, životinja i biljaka.

Carstva prirode kojima pripada i čovječanstvo, svako ljudsko tijelo, imaju prirodno pravedan red osim ako se s njim ne manipulira. Tko narušava taj prirodni red materije i svakog pojedinog čovjeka, zahvaća u zbivanje stvaranja i postaje pomagačem demona.

(više…)