Isključuje li vjera ljudska prava

Početna stranica » Jesmo li znali? » Konkordat između Njegove Svetosti pape Pija XI. i države Bavarske od 29. ožujka 1924. Izmijenjen Ugovorom između Svete stolice i Slobodne države Bavarske od 8.6.1988. (GVBl. str. 241); Ugovor je stupio na snagu 22.7.1988., usporedi proglašenje od 26.7.1988. (GVBl. str. 241

Konkordat između Njegove Svetosti pape Pija XI. i države Bavarske od 29. ožujka 1924. Izmijenjen Ugovorom između Svete stolice i Slobodne države Bavarske od 8.6.1988. (GVBl. str. 241); Ugovor je stupio na snagu 22.7.1988., usporedi proglašenje od 26.7.1988. (GVBl. str. 241

 

 

Njegova Svetost papa Pijo XI. i Bavarska država nadahnuti jednakom željom da iznova trajno srede položaj katoličke crkve u Bavarskoj na način što odgovara pormijenjenim odnosima, zaključili su da se dostojanstveno nagode.

Čl. 3
§ 1. * Država izdržava na univerzitetima Augsburg, München (Univerzitet Ludwiga Maximiliana), Pasau, Regensburg i Würzburg kao i na Općoj visokoj školi Bamberg** katoličko-teološka stručna područja u opsegu propisanom potrebama istraživanja i nastave prema Čl. 4 §§ 1i 2. Svako od ovih stručnih područja obuhvaća i najmanje jednu katedru za didaktiku katoličkog vjeronauka.

§ 2. * U teološkim stručnim područjima navedenim u §1 profesore i ostale osobe koje su ovlaštene za nastavu država imenuje ili odobrava ili izdaje pozive za nastavu tek ako protiv kandidata uzetih u obzir nije stavljen prigovor od nadležnoga dijeceznog biskupa.

 

§ 3. * Ako je nekome od od navedenih učitelja iz osnovanih razloga stavljen prigovor od dijeceznog biskupa zbog njegove nastave ili zbog njegovog moralnog ponašanja, tada će se država, unatoč prava državnih službenika, uskoro pobrinuti za odgovarajuću zamjenu na drugi način.

§ 4. Na univerzitetima Erlangen-Nürnberg i Bayreuth, u stručnom području nadležnom za odgojnoznanstveni studij država izdržava najmanje jednu katedru za katoličku teologiju i jednu katedru za didaktiku katoličkog vjeronauka.
Kod popunjavanja ovih katedri odgovarajuće vrijede §§ 2 i 3. Liste prijedloga za popunjavanje ovih katedri izrađuje, katoličko-teološko stručno područje Opće visoke škole Bamberg** za Univerzitet Bayreuth, katoličko-teološko stručno područje Univerziteta Würzburg za Univerzitet Erlangen-Nürnberg. Za vlasnike katedri, na području kojem pripadaju, osniva se zajednički institut.
§ 5. * Država izdržava na univerzitetima Augsburg, Erlangen-Nürnberg, München (Univerzitet Ludwiga Maximiliana), Pasau, Regensburg i Würzburg kao i na Općoj visokoj školi Bamberg,** na stručnom području nadležnom za odgojnoznanstveni studij, po jednu katedru za filozofiju, za društvene znanosti i za pedagogiju, protiv čijih vlasnika nema prigovora u pogledu njihovog katoličko-crkvenog stajališta. Kod popunjavanja ovih katedri odgovarajuće vrijedi § 2.

Čl. 5*

§1.** Država jamči osnivanje i održavanje jednog katoličkog univerziteta crkvenoj nadležnosti
a) sa sljedećim znanstvenim tokovima studija:
– katolička teologija,
-Ostale duhovne znanosti kao matematika i geografija prema pobližem određenju izmjenom nota između Apostolske nuncijature i Bavarske državne vlade,
– privredne znanosti
b) sa sljedećim stručnim visokoškolskim tokovima studija:
– religijska pedagogija i crkveni obrazovni rad
– socijalna skrb
Sjedište katoličkog univerziteta je Eichstätt. Sjedište znanstvenih tokova studija i stručnih visokoškolskih tokova utvrdit će se izmjenom nota između Apostolske nuncijature i Bavarske državne vlade.
Osnivanje i izdržavanje katoličkog univerziteta u crkvenoj nadležnosti ostaju zajamčeni sve dok se i ukoliko se oni održavaju u okviru općevažećih zakona i prema posebnim odredbama ovog ugovora.

§2.** (1) Država nadoknađuje nosiocu katoličkog univerziteta na njegov zahtjev 90 postotaka stvarnih troškova (također za investicije). Uvažavaju se međutim samo troškovi koji nastaju kao kod sličnih državnih visokih škola i visokoškolskih ustanova. Naknada troškova od strane države smanjuje se na 85 postotaka početkom godine koja slijedi smještaj pogona studija fakulteta ekonomskih znanosti.
(2) Zgrade i uređaji unaprijeđeni državnim sredstvima (investicije) koje više ne služe trajno svrsi visoke škole, ostaju u vlasništvu nosioca Katoličkog univerziteta ako on nadoknadi prometnu vrijednost udjela državne subvencije. Nosilac može također zgrade i uređaje prenijeti u vlasništvo države; u tom slučaju država nadoknađuje prometnu vrijednost smanjenu za iznos povećane vrijednosti državnim subvencijama.

*Čl. 5 §§ 1 i 2 stavak 1 sastvljen iznova, § 2 stavak 2 kao §§ 4 i 5 izmjenjeni ugovorom od 8.6. 1988. (GVBl str.241) usporedi proglas od 26.7.1988 (GVBl str.241)
** O ovome obrati pažnju i na zaključni protokol (otisnut na str. 9 do 12)

Čl. 10*
§1. Država Bavarska će uvijek izvršavati svoje imovinsko pravne obaveze prema katoličkoj crkvi koje se temelje na ugovoru, zakonu ili posebnim pravnim naslovima. Imovinsko pravne obaveze koje su utvrđene u Konkordatu iz 1817. zamjenjuju se sljedećim sporazumom
a)**Država će opskrbiti nadbiskupska i biskupska sjedišta, metropolitanski i stolni kaptol dotacijom u dobrima i stalnim fondovima čiji se godišnji čisti prihodi odmjeravaju na osnovi onih što su utvrđeni u spomenutom konkordatu, pri čemu treba voditi računa o vrijednosti novca godine 1817. Pritom treba voditi brigu za slobodno crkveno upravljanje dotiranih dobara. Sve dok se jedna takva dotacija ne može doznačiti na navedeni način, država će za to davati godišnju rentu koja se na temelju utvrđenih obaveza u konkordatu od godine 1817. i s uporištem na odgovarajuće troškove države za njene vlastite svrhe, usklađuje s odgovarajućim privrednim odnosima vremena.
Novčane isplate za 6 dijeceznih biskupa Augsburga, Regensburga, Würzburga, Passaua, Eichstätta i Speyera trebaju biti iste.
Pomoćni biskupi dobivaju doplatak kako je predviđeno sporazumom od godine 1910; on se također prilagođava odgovarajućim privrednim odnosima vremena.
b) Svi kaptoli imaju 2 dostojanstvenika (provincijal i dekan); metropolitanski kaptoli broje 10 kanonika, katedralni kaptoli 8, jedni kao i drugi imaju osim toga po 6 vikara određenih za korsku i ordinarijatsku službu.
Za kanonike koji su već navršili 70. godinu života ili koji više nisu sposobni za službu, mogu u suglasnosti s državnom vladom biti postavljeni koadjutori s pravom ili bez prava na nasljedstvo, koji dobivaju ista primanja kao kanonici na položaju.
c) Generalnim vikarima i biskupskim tajnicima Bavarska država će uputiti službenu nadoknadu čija se visina treba uskladiti s dotičnim ekonomskim prilikama.
d) U vrijeme obavljanja službe nadbiskupa ili biskupa, dostojanstvenika, kanonika ili vikara, iznos prije navedenih prihoda će se povisiti i održavati do najboljeg dotičnih crkava.
e) Kako nadbiskupima i biskupima tako i dostojanstvenicima, petorici odn. četvorici starijim kanonicima i trojici starijim vikarima dodjeljuje se stan koji odgovara njihovom dostojanstvu i njihovom položaju.
f) Fondovi, prihodi, pokretna i nepokretna dobra katedralnih crkava i njihovih tvornica budu se izdržavali i ako nisu dostatne za održavanje spomenutih crkava, za izdatke za službu Božju i za plaće potrebnih svjetovnih služitelja, država će dopuniti ono što nedostaje.
g) Za nadbiskupske i biskupske ordinarijate, za kaptol i za arhiv ustupit će se odgovarajuća zgrada; za pokriće mogućih nedostatnih iznosa potreba ordinarijata odgovarajuće vrijedi točka f.
h) Država Bavarska će postojećim dječačkim i svećeničkim seminarima, uređenim prema odredbama Codex iuris canonici, isplatiti primjerene pripomoći.
i) Za umirovljenike brine država opremanjem umirovljeničkih ustanova s dovoljnom dotacijom ili odgovarajućim doprinosima za umirovljeničke penzije.
k) Ako se u suglasnosti s državnom vladom uređuju nova dušobrižnička mjesta ili se mijenjaju postojeća, tada se stavljaju na raspolaganje državna sredstva za primjereni dodatak prihoda dotičnih obnašatelja mjesta u okviru dosada uobičajenih isplata za duhovnike dušobrižnike uzevši općenito.
U slučaju izmjene ili novog uređivanja državnih isplata koja se temelje na zakonu, ugovoru ili posebnim pravnim naslovima, Bavarska država osigurava zaštitu crkvenih interesa poravnavajućim isplatama koje odgovarajuće sadržaju i opsegu pravnog odnosa obzirom na prilike vrijednosti novca, pružaju potpunu naknadu otpalog prava.

* Odluka o ispunjenju državne obveze građenja na župnim zgradama od 20.3.1963. (KMBl. str. 235, ispr. str. 424) izmijenjena odlukom od 15.7.1971. (KMBl. str.916 i 994) kao i dopuna odlukom o izvršenju smjernica građevinskih obveza (VB-BaupflR) od 6.7.1964. (KMBl str.575)
**Zakon o plaćama nadbiskupa, biskupa i članova katedralnog kaptola kao i dodacima za troškove osoblja Zemaljskoga crkvenog savjeta od 7.4.1925. (BayRS 2220-3-K) izmijenjen zakonom od 3.8.1986.(GVBl. str.205). Odredba o plaćama nadbiskupa, biskupa i članova katedralnog kaptola od 9.2.1959. (BayRS 2220-3-1-K). Odredba o zbrinjavanju nadbiskupa, biskupa, dostojanstvenika i kanonika od 20.5.1971. (BayRS 2220-3-2-K).

Čl. 11.
Bavarska država će u svojim kaznenim zavodima, ustanovama za njegu i odgoj i bolnicama, urediti o svom trošku odgovarajuće dušobrižništvo, bilo namještenjem vlastitih duhovnika ili na drugi svrhovit način. Dušobrižnici tih ustanova postavljaju se u sporazumu s dijeceznim biskupom.
Kod odobravanja ustanova drugih poduzetnika Bavarska država će po mogućnosti djelovati na tome da štićenici ustanova budu po potrebi odgovarajuće dušobrižnički zbrinuti.

 

Info iz “Proroka br. 13. Razgovor Proročice sa teolozima

Pripremio: Aris Kostadinov

 


Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: